राष्ट्रिय बीउ बिजन कम्पनी लिमिटेड
केन्द्रीय कार्यालय, काठमाण्डौं ।
लोकसेवा आयोगबाट प्राप्त लिखित तथा मौखिक परीक्षाको नतिजा प्रकाशन   सम्बन्धि सूचना

 

Please Click Here for download the Result